כתובת: Germany - Berlin

מחיר הנכס: 189,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

דירה

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
40 מ"ר

מס' דירות / חנויות / משרדים:

דירת חדר

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

189,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

תחזוקה שנתית (הערכה):

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

10,000€

סה"כ הוצאות בשנה:

550€

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

5%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

9,450€

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

גרמניה

שם העיר:

Berlin

מס' תושבים בעיר:

שטח העיר:

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות