כתובת: Leipzig Germany

מחיר הנכס: 90,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

דירה

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
52 מ"ר

מס' דירות / חנויות / משרדים:

דירת 2 חדרים

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

90,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

700$

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

תחזוקה שנתית (הערכה):

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

7,200$

סה"כ הוצאות בשנה:

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

6.5%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

6,500$

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

גרמניה

שם העיר:

Leipzig

מס' תושבים בעיר:

שטח העיר:

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות