כתובת: Germany - Großenehrich, Thuringia

מחיר הנכס: 15,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

סינגל

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
450 מ”ר

מס’ דירות / חנויות / משרדים:

4 דירות

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

15,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

1,000€

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

תחזוקה שנתית (הערכה):

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

8,400€

סה”כ הוצאות בשנה:

שיפוץ מוערך – 40,000€

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

13.4%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

7,400€

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

גרמניה

שם העיר:

Großenehrich

מס’ תושבים בעיר:

שטח העיר:

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות