כתובת: Germany - Geyer, Saxony

מחיר הנכס: 17,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

בניין מגורים

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
470 מ"ר

מס' דירות / חנויות / משרדים:

6 דירות

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

17,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

1000$

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

תחזוקה שנתית (הערכה):

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

8,200$

סה"כ הוצאות בשנה:

עלות שיפוץ – 45,000€

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

11.6%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

7,200$

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

גרמניה

שם העיר:

Geyer

מס' תושבים בעיר:

שטח העיר:

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות