כתובת: Leipzig Saxony germany

מחיר הנכס: 47,000$

פרטי הנכס

סוג הנכס:

סינגל

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
1,316 sqft

מס' דירות / חנויות / משרדים:

דירת 88 מ"ר

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

31,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

250

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

תחזוקה שנתית (הערכה):

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

2,400€

סה"כ הוצאות בשנה:

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

7%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

2,150€

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

גרמניה

שם העיר:

Leipzig

מס' תושבים בעיר:

שטח העיר:

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות